Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Máy quấn màng pallet chuyên sử dụng quấn màng cho các pallet hàng hóa nhằm tránh ẩm ướt và đổ vỡ trong lưu trữ hàng hóa hoặc vận chuyển đi xa, máy thường được sử dụng cho các kiện hàng trên pallet nặng
Máy quấn màng pallet IT-MMP002
read more »
 
Powered by Blogger