Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Intech Việt Nam mang đến cho khách hàng giải pháp tốt nhất cho việc sử dụng băng tải công nghiệp vào sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất và năng lực của doanh nghiệp.


Băng tải cấp liệu

Chúng tôi giới thiệu loại băng tải cấp liệu được áp dụng cho việc tải các liệu liệu nhỏ, dạng rời, bột, hạt theo chiều ngang hoặc dốc đảm bảo cho vật liệu không bị rơi ra ngoài dễ dàng di chuyển trên băng tải.
read more »
 
Powered by Blogger